f t g m
  • Huis van de Sint sluit zijn deuren.

  • Ludieke en literaire Sinterklaasavond

  • Cursus "De Go├ęde Sint"

  • Viering 25 jaar SNG Vlaanderen

Copyright 2021 - Custom text here

Uncategorised

Programma 2021

- Algemene Vergadering voor de werkende leden van de vzw Sint-Nicolaasgenootschap Vlaanderen in Taverne De Graanmaat, Grote Markt, Sint-Niklaas:  25 september 2021 om 14u.
 
- 12 november – Sint-Niklaas, Huis van de Sint (achttiende editie), Stationsstraat 85: Virtuele (en onder voobehoud ook fysieke) rondleiding door de winterresidentie van Sinterklaas. Org. Sint-Nicolaasgenootschap Vlaanderen in opdracht van de Stad Sint-Niklaas.  Bekijk de dagelijkse filmpjes en de kamers via https://www.stadvandesint.be/huis-van-de-sint.

- 12 november – Sint-Niklaas: start zevenentwintigste voetrally voor kinderen (groot en klein) “Wie zoekt die Sint?” (doorlopend t.e.m. 6 december). Org.: Toerisme Sint-Niklaas, Sint-Nicolaasgenootschap Vlaanderen, Koninklijke Vereniging van Meesterbanketbakkers en Stedelijke Jeugdraad.

- Zondag 14 november - Grote Markt Sint Niklaas, Dag van de Sint (onder voorbehoud).

- Vrijdag 3 december 19u00 – Sint-Niklaas, Sint-Nicolaaskerk, Sint-Nicolaasplein: Nicolaasgebedsdienst. Org.: Sint-Nicolaasparochie. (onder voorbehoud)

- Zaterdag 4 (!) december, 20u00 – Sint-Niklaas, Literaire en Ludieke Sinterklaasavond (onder voorbehoud) - locatie nog te bevestigen Org.: Sint-Nicolaasgenootschap Vlaanderen i.s.m. Davidsfonds Sint-Niklaas.

Interview met SintTorKlaas (Humo 2 december 2008 door Jan Hertoghs)

Ten Huize van de Sint: "Ik had ooit een Zwarte Piet met een ijzeren ketting. Om de stoute kinderen méé te sleuren!"

Een vrouw doet de deur open. Ik ben de vrouw van de Sint, zegt ze. Ik antwoord dat het me aangenaam is, en dat het me niet eerder bekend was dat de goedheilige man er een first lady op nahield. Vervolgens maak ik kennis met Tor Van Peteghem. Dat hij niet in Spanje maar in Sint-Niklaas woont, lijkt me pardonnabel. Tor heeft intussen de mensenleeftijd van vierenzeventig jaar bereikt en is mogelijk de oudste sint van het land. Zijn eerste verschijning dateert al van 1954!

<Tor> «Ik was twintig, een jonge leerkracht, en in mijn eerste jaar op school vroeg die directeur al om de sint te zijn. Dat waren toen nog sinterklaaskleren die recht van de pastoor kwamen: een brokaten koorkap, een wit koorkleed eronder, witte handschoenen en een mijter. De pruik en de baard, die waren van vlas! Grijs en grauw en geweldig jeukend op de huid. En dat ding kwam ook los. Ik weet nog dat ik enthousiast mee zong met de kinderen, ik ademde fel in en ineens vloog er een vlok van die baard in mijn keel. Ik had geen adem meer, ik was bijna gestikt in mijn eerste jaar sint.  

Er waren toen nog geen individuele huisbezoeken. Het was vooral in de scholen en in de verenigingen dat je gevraagd werd. Als het in een school was, kreeg ik een dik boek vol vellen met opmerkingen over de kinderen. Die moet ge onder zijn voeten geven. Die moet ge eens goed bijvijzen, enzovoort.

<HUMO> Werden kinderen toen nog effectief in de zak gestopt?

<Tor> «Niet dat ik mij herinner, maar in de jaren vijftig en zestig was dat in elk geval nog een serieus dreigement voor àlle kinderen. Vooral omdat diene zwarte met zijn rollende ogen toen nog min of meer beschouwd werd als een wildeman, als een onberekenbare figuur. De kinderen waren er bang van. Ik had in die beginjaren een nogal bijzondere knecht. Die had nog maar een paar tanden in zijn mond; vandaar dat die in de gemeente bekend stond als 't Schietkraam. Maar het was wel een beer van een vent, echt imposant, als die binnen kwam, werd het muisstil. Dat moest zo vroeger. Zo'n knecht was erbij om de kinderen het zwijgen op te leggen. Zit stil! Zwijg! Zo was dat. Alleen op maandag was mijn knecht tam. Dan had hij heel de zondag op café gezeten, dan sloeg de zure biergeur van hem af en uit goed fatsoen raadde ik hem dan aan om "niet te dicht bij de kinderen te komen".

Ik heb ook een knecht gehad die dat dreigende nog wist op te drijven. Die kwam binnen met een ijzeren ketting die hij rammelend over de vloer sleepte. 't Was voor de stoute kinderen, die kwam hij méé sleuren! Ge kunt verstaan, die kinderen kropen van schrik bijna de schouw in (lacht)!

<HUMO> Aan welke eisen moet een Goede Sint voldoen?

<Tor> «Hij moet écht zijn. Soms kom ik mensen tegen. Ha, Tor moet ge dit jaar weer Sinterklaas spelen? Nee, zeg ik dan, ik moet de Sint niet spelen, ik moet hem zijn. In gedachten bén ik de Sint als ik die kleren draag. Ook als ik in een auto zit en voor een stoplicht sta, zal ik minzaam wuiven naar de inzittenden van de wagens naast ons. Dat hoort erbij.

De Sint moet ook graag kinderen zien. Als die sympathie er niet is, dan kun je geen geduld hebben met al hun vragen en gekwebbel. En omdat hij een kindervriend is, kan hij dus geen stok achter de deur zijn. Je hebt ouders die je zo willen gebruiken: Sint! Zeg het hem nu maar hé! Dat hij zijn best niet doet op school. Daar ga ik niet in mee. Een sint is er niet om boeman te zijn.

Ook niet op school. Eén keer, het was eind de jaren zeventig, heb ik een juf een kind doodsbang zien maken. Hij had in de hoek moeten staan, was daar afgedreigd met de zak van de sint, had van schrik in zijn broek gedaan en zo werd ie voor de troon gesleurd. 't Is een varken, Sint. Bekén het! Zég tegen de Sint dat gij een varken zijt! En dat kind maar dooreen schudden. Toen ben ik niet tegen dat kind maar tegen die juf uitgevaren. Een kind zo kleineren, dat kan toch niet.

Lees meer...

Sintspel

Ter gelegenheid van 800 jaar Sint-Niklaas ontwikkelde het Sint-Nicolaasgenootschap Vlaanderen (in samenwerking met illustrator Ward Nys) een Sintspel.  Vanzelfsprekend is dit een "paardjesspel" dat zich afspeelt in en om de belangrijkste Sint-Niklase Sint-locaties.  Deze zeer verzorgde uitgave is te koop voor €19.95 in onze mobiele winkel of via het secretariaat.

Leuk om te hebben, leuk om kado te geven, leuk om te krijgen en absoluut leuk om te spelen.

800 jaar Sint-Niklaas: Unieke tekst vertaald

In het kader van de viering van 800 jaar Sint-Niklaas en 800 jaar Sint-Nicolaasparochie vertaalde documentatiebeheerder Luc Vermeulen samen met Christoph Brouweraerts een Latijnse tekst uit 2017 waarin Gossuinus, de bisschop van Doornik, aan Gravin Johanna van Constantinopel laat weten dat er twee nieuwe parochies zullen worden opgericht, horende bij de parochie van Waasmunster, Sinaai en Sint-Niklaas.  Hiermee formaliseert hij de stichting van wat later de hoofdstad van het Waasland zou worden.

Aan dit vertaalwerk wordt een uitgebreid artikel gewijd in de Tijdingen van augustus.  Hieronder alvast de volledige vertaling (en in bijlage de originele tekst).

 

Gozewijn, door de gratie Gods bisschop van Doornik, groet in de Heer de hem zo dierbare edelvrouwe Johanna, gravin van Vlaanderen en Henegouwen, en de overige edellieden en ridders, en alle andere christengelovigen aan wie voorliggend schrijven zal getoond worden

Ambtshalve vanuit de ons toevertrouwde herderlijke positie en zorg, zijn wij ertoe gehouden om, wat betreft de aan ons toevertrouwde mensen, voorzorgen te nemen tegen gevaren zowel voor hun lichaam als voor hun ziel en wat voor deze beide aspecten tot heil voert met waakzaam toezicht en gewetensvolle bezorgdheid te bevorderen.

Bijlagen:
Bewaar het bestand Gossuinus Latijn.pdfGossuinus Latijn.pdf[ ]11 kB

Lees meer...

Boekvoorstelling "Iconografie van de Sint in de stad"

In het kader van de het jubileumjaar 800 jaar Sint-Niklaas brengt het Sint-Nicolaasgenootschap Vlaanderen het boek ‘Iconografie van de Sint in de stad’ van de auteurs Lieven DEHANDSCHUTTER en Luc VERMEULEN uit. In dit boek gaan de auteurs op zoek naar sporen van de patroonheilige van onze stad, in onze stad. Het boek werd plechtig voorgesteld op vrijdagavond 5 mei in de Trouwzaal van het Sint-Niklase Stadhuis.

Het boek is te koop bij het Sint-Nicolaasgenootschap Vlaanderen voor de prijs van €12.

 

25 jaar SNG-Vlaanderen

Met de plechtige voorstelling van onze banier werd de viering van 25 jaar Sint-Nicolaasgenootschap Vlaanderen op een waardige manier bekroond.

banier

Van onze activiteiten krijgt U alvast een verslag in ons fotoboek!  Daar blikken we terug op een hectische, maar heerlijke periode Stad van de Sint, en een meer dan geslaagde viering van onze kwarteeuw.

In ieder geval kan je ook nog steeds het jubileumboek kopen.

 Boek Cover

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bestuur 25 jaar