f t g m
  • Huis van de Sint sluit zijn deuren.

  • Ludieke en literaire Sinterklaasavond

  • Cursus "De Go├ęde Sint"

  • Viering 25 jaar SNG Vlaanderen

Copyright 2021 - Custom text here

Sint-Gillisbaan 83, 9100 Sint-Niklaas - info@sngvlaanderen.org - +32 (0)480 674 432

Lieven Dehandschutter wordt erevoorzitter van SNG-Vlaanderen.


De voltallige  raad van bestuur van het SNG Vlaanderen werd dan ook op zaterdag 13 april feestelijk ontvangen in zijn statige kabinet op het Sint-Niklase stadhuis.
In het indrukwekkende neo-gotisch kader van zijn bureau kreeg Lieven een ingekaderde oorkonde waarin hij plechtig én voor het leven tot erevoorzitter van SNG-Vlaanderen werd benoemd (en nog wel in het Latijn).  De hele plechtigheid verliep in een opperbeste stemming en onder het genot van een drankje, aangeboden door de kersverse erevoorzitter.
Vanwege zijn drukke agenda blijft Lieven niet langer voorzitter van de vereniging.  De taken die hij als voorzitter opnam voor de vereniging worden (tot de bestuursverkiezingen van oktober) verdeeld onder de andere bestuursleden.  Hij blijft wel nog actief binnen SNG als bestuurslid en volgt ook trouw de vergaderingen, voor zover zijn agenda dat toelaat.
alt Een meer uitgebreid fotoverslag kan U vinden in ons fotoboek.