lidwordenlid worden

activiteitenActiviteiten

 

Tijdingen

 

ritaDocumentatiebestand

 

Geversheiligen

Hier vind je binnenkort meer informatie over de andere geversheiligen, Sint Maarten, Sinte Greef (de graaf van halfvasten) en de Kerstman...

Klik bovenaan bij "Wat is SNG" en vervolgens bij "Pact der Gevers" voor meer info over het vriendschapsakkoord tussen Sinterklaas, de Kerstman en Sint Maarten...