lidwordenlid worden

activiteitenActiviteiten

 

Tijdingen

 

ritaDocumentatiebestand

 

Nicolaasroute

Jaarlijkse organiseert het Sint-Nicolaasgenootschap Vlaanderen een uitstap.  Hierbij wordt telkens een andere streek bezocht, met de nodige aandacht voor de Heilige Nicolaas in kerken, musea of gewoon het straatbeeld.  De jaarlijkse uitstap vindt altijd plaats rond het begin van mei.