lidwordenlid worden

activiteitenActiviteiten

 

Tijdingen

 

ritaDocumentatiebestand

 

WIST JE DAT...

alt - Sinterklaas leefde in de derde en vierde eeuw in Klein-Azië, thans Turkije?
- Er rond de heilige Nicolaas veel méér legenden bestaan dan het verhaal van de drie
  knapen in het pekelvat die hij terug tot leven wekte?
- Sint-Nicolaas een druk bezette beschermheilige is? Hij waakt niet alleen over scholieren,
  maar ook over zeelieden, handelaars, bankiers, gevangenen en huwbare meisjes!
- Claes, Claus, Colaes, Cole, Cools, Nicque en Nols familienamen zijn afgeleid van
  "Nicolaas"?
- Sinterklaas in West-Europa de Germaanse God Wodan of Woen "kerstende" door zijn rol 
  over te nemen en dat hij in de V.S. evolueerde tot Santa Claus, de kerstman?

Deze "weetjes" en nog veel meer boeien het Sint-Nicolaasgenootschap, opgericht te Sint-Niklaas (B) -waar anders?- in februari 1989.Het genootschap groeide snel en groeit nog. Momenteel telt het heel wat leden in andere Vlaamse steden en gemeenten. Meer zelfs… een zustergenootschap in Nederland.

 

Het Sint-Nicolaasgenootschap is een ongebonden vereniging. Driemaandelijks geeft het een tijdschrift uit: "Tijdingen van het Sint-Nicolaasgenootschap".