lidwordenlid worden

activiteitenActiviteiten

 

Tijdingen

 

ritaDocumentatiebestand

 

weblinks

- http;//www.stadvandesint.be - alle activiteiten die rond Sinterklaas gebeuren in de stad Sint-Niklaas gebundeld op één plek.  Reserveer hier je bezoek aan het Huis van de Sint (groeps- of individueel bezoek).7

- http://www.kuleuven.be/thomas/page/hoor-wie-klopt-daar-kinderen/ - brengt je naar een themapagina van de K.U. Leuven, faculteit godgeleerdheid over de Sint (gericht op leerkrachten basisonderwijs).

- https://www.stnicholascenter.org/ - zeer volledige pagina over de legenden en verhalen rond de Heilige Nicolaas (Engelstalig).

https://www.sinterklaasfan.nl/sinterklaas-in-belgie.html   Nederlandse Sinterklaassite met een expliciete vermelding van de Sinterklaastradities in België.