lidwordenlid worden

activiteitenActiviteiten

 

Tijdingen

 

ritaDocumentatiebestand

 

Historiek

Historiek van het Sint-Nicolaasgenootschap (1989-2020)

Wat vooraf ging…

In 1987 belandde Lieven Dehandschutter – toen voorzitter van de Stedelijke Jeugdraad van Sint-Niklaas – in Wales toevallig in twee dorpjes met de naam Saint Nicholas. Een jaar later bezocht hij in Friesland het plaatsje Sint-Nicolaasga (“Sint-Nyk” in het Fries). Een blik in een atlas leerde hem dat nog tientallen andere steden en dorpen in Europa naar Sint-Nicolaas genoemd werden. Dit bracht hem op het idee van een Ring van Europese Nicolaasgemeenten. Op 9 juni 1988 schreef hij daarover een open brief aan het stadsbestuur van Sint-Niklaas.

 1989 – Stichting
Het stadsbestuur nam een afwachtende houding aan, maar heel wat individuele burgers lieten blijken dat Sint-Niklaas meer aandacht moest besteden aan zijn beschermheilige. De belangstellenden vergaderden een eerste keer op 4 april 1989. Meteen werd besloten tot de oprichting van het Sint-Nicolaas Genootschap (SNG). Als bestuursleden werden Vera Cole, Lieven Dehandschutter, Sandra Greven, Geert Vandenhende en Veerle Verbeke aangeduid. Op 13 april vond de eerste bestuursvergadering plaats. Op 10 mei werd de vereniging voorgesteld aan de pers en keurde de algemene vergadering de statuten goed. Doel van het SNG werd “initiatieven te nemen en te bevorderen waarin de figuur van en de legenden en volksgebruiken rond Sint-Nicolaas centraal staan”.

 
Tijdens de Sinterklaasperiode 1989 organiseerde het SNG tal van activiteiten in Sint-Niklaas. In het stadhuis werden een 2 meter hoge sinterklaas-koekplank van Wim Van Hove en dito speculaas van Herman Heirwegh voorgesteld. Een SNG-fijfersgilde o.l.v. Dirk Van der Speeten nam deel aan de 15de Sinterklaasstoet. Prof. Rita Ghesquiere presenteerde in het stadhuis haar boek Van Nicolaas van Myra tot Sinterklaas. Er werd gestart met het aanleggen van een documentatiebestand en in november verscheen het eerste nummer van de Tijdingen van het Sint-Nicolaas Genootschap. Eregasten op de Sinterklaasavond van het SNG waren de Sint-Niklazenaars die jarig zijn op 6 december. Zo’n 120 personen woonden de avond bij, waar zij genoten van de filmreportage Op zoek naar de echte Sinterklaas van de Nederlandse cabaretier en journalist Wim Ibo en een causerie door BRT-radiojournalist Jef Lambrecht. In Demre (Turkije) woonde Omer Franckaert namens het SNG het Internationaal Sint-Nicolaassymposium bij. Einde 1989 telde het SNG zestig leden, onder wie vijf Nederlanders.

 1990 – Het Leven van Sint-Nicolaas
In 1990 bezocht het SNG de oosterse kerk in Chevetogne en de Sint-Nicolaaskerk in Brussel. Spreker op de tweede literaire en ludieke Sinterklaasavond was prof. Ghesquiere. Eregasten waren de Sint-Niklazenaars wiens familienaam is afgeleid van Nicolaas. Het SNG publiceerde een informatiefolder over de vereniging in vijf talen en de brochure Het leven van Sint-Nicolaas – Tien taferelen van Jan-Baptist Van der Haegen in de Sint-Niklaaskerk te Brussel. Ook trad het SNG toe tot de Culturele Raad van Sint-Niklaas.

 1991 – Sint-Nicolaasplein
In 1991 bezocht het SNG opnieuw Chevetogne en voor het eerst ook de basiliek van Saint-Nicolas-de-Port. Op 7 mei werd een avond over Bari georganiseerd met Herman Cole en Anita Merckx. Uit een SNG-onderzoek bij verenigingen, scholen en sociale instellingen in Sint-Niklaas bleek dat een 70-tal onder hen jaarlijks een sinterklaasactiviteit op het getouw zetten. Daarbij zijn zowat 50 sinten en pieten betrokken. Voor hen organiseerde het SNG de bijscholingscursus De Goéde Sint. Dertien sinten en zeven pieten werden ingewijd in de historische, pedagogische en praktische aspecten van hun vak. Tijdens de derde literaire en ludieke Sinterklaasavond vertelden de journalisten Ignace Bolle en Herman Cole over Bari. Eregasten waren de Sint-Niklazenaars met een beroep waarover Sint-Nicolaas patroonheilige is. Op voorstel van het SNG gaf de gemeenteraad van Sint-Niklaas het plein rond de hoofdkerk de naam Sint-Nicolaasplein. Op 6 december werden de straatnaamborden plechtig aangebracht.

 1992 – Basiscursus voor hulpsinten
In 1992 hield directeur Gerardo Cioffari van het Centrum voor Nicolaiaanse Studies (Bari) drie lezingen in Sint-Niklaas. Het SNG stippelde in West-Vlaanderen zijn eerste Nicolaasroute uit. Samen met het Sinterklaasfonds voor gehandicapten werd in Sint-Niklaas de tentoonstelling Sinterklaas kartoentje georganiseerd. Er verscheen ook een catalogus. Eregasten op de vierde literaire en ludieke Sinterklaasavond waren de Sint-Niklazenaars met een van Nicolaas afgeleide voornaam. Prof. Stefaan Top sprak hen over Sinterklaasgebruiken in Vlaanderen. Aan Jan Wasmus werd het SNG-secretariaat Nederland toevertrouwd. Op initiatief van Bert Jansen uit Rotterdam had de cursus De goéde Sint de eerste maal in Nederland plaats.

 1993 – Pact der Gevers
In 1993 reisde het SNG naar Chevetogne en Saint-Nicolas-de-Port. De tweede Nicolaasroute liep door Oost-Vlaanderen. Het SNG verrichtte een onderzoek over de Sint-Maartens- en Sinterklaasgebruiken in Vlaanderen. De resultaten werden aan de pers voorgesteld in het stadhuis van Brussel. Sint-Maarten, Sinterklaas en de Kerstman ondertekenden er het Pact der Gevers. In Sint-Niklaas verving het Actiecomité voor Handel en Ambachten zijn Sinterklaasstoet van eind oktober door de manifestatie Sint in de Piste, die – conform het pact – plaatsvond na 11 november. Samen met het Actiecomité Stationsstraat zette het SNG een Sinterklaastroon in de Salons voor Schone Kunsten. De vijfde literaire en ludieke Sinterklaasavond werd een banket. In Retie (prov. Antwerpen) werd de cursus De goéde Sint gegeven. In Nederland werd een SNG-afdeling met een eigen bestuur opgericht.

 1994 – Kerstman pas na 6 december
In 1994 werd de Association “Connaissance et Renaissance de la Basilique de Saint-Nicolas-de-Port” in Sint-Niklaas ontvangen. De derde Nicolaasroute trok door Vlaams-Brabant. Samen met de Koninklijke Vereniging van Meesterbanketbakkers lanceerde het SNG een nieuwe speculaas, in de vorm van een heteluchtballon met de Sint aan boord. De koekplank werd vervaardigd door Jan Van de Voorde. Het SNG publiceerde de inventaris 1989-1994 van zijn documentatiebestand, samengesteld door Geert Vandenhende. Aan de grens van Sint-Niklaas plaatste de Sint een nieuw verkeersbord om de Kerstman duidelijk te maken dat hij pas na 6 december welkom is. Op de zesde literaire en ludieke Sinterklaasavond – in volkscafé ’t Eynde in Belsele – bracht het duo Baard en Kale (Danny Van Royen en Herman Cole) het SNG-lied Dorkomtor ne stowmboowt in première.

 1995 – Kindvriendelijk = Sintvriendelijk
In 1995 verkende de vierde Nicolaasroute de provincie Antwerpen. In Sint-Niklaas werd de cursus De Goéde Sint hernomen. Met het Sint-Maartenscomité uit Beveren lanceerde het SNG de oproep Kindvriendelijk = Sintvriendelijk: negen Wase gemeenten beloofden de Sint-Maartens- en Sinterklaasgebruiken te herwaarderen. Op 12 november had aan de grens van Beveren en Sint-Niklaas de symbolische ambtsoverdracht tussen de twee sinten plaats. Het SNG zette, samen met het stadsbestuur en enkele andere organisaties, zijn schouders onder de voetrally voor kinderen Wie zoekt die Sint? in Sint-Niklaas en adviseerde de Stichting Kunst in de Stad over de ontwerpen van Achiel Pauwels voor een Sint-Nicolaasbeeld. In Temse vierde SNG-lid Dolf Peeters zijn gouden sinterklaasjubileum.

 1996 – Sint-Nicolaasbeeld
In 1996 leidde de vijfde Nicolaasroute naar het Hageland en Haspengouw. Een groep Sinterklazen uit Someren en een vereniging uit Bari o.l.v. Nino Lavermicocca bezochten Sint-Niklaas. Op 12 november vierden Sint-Maarten en Sinterklaas in Nieuwkerken een “tweesintenfeest” met de winnaars van een kleurwedstrijd voor kinderen. Het SNG werkte in Sint-Niklaas mee aan de tentoonstelling Sint in de stad ter gelegenheid van de onthulling door de Stichting Kunst in de Stad van het reuzegroot Sint-Nicolaasbeeld van Achiel Pauwels voor het stadhuis. Nog in Sint-Niklaas werd André Vanderveken – 50 jaar stadssint – gehuldigd. In Leuven verleende het SNG zijn medewerking aan de tentoonstelling O, kom er eens kijken van het Katholiek Documentatie- en Onderzoekscentrum (Kadoc). De wedstrijd Wie zoekt die Sint? kende zijn tweede editie.Voor de zevende literaire en ludieke Sinterklaasavond werd in Temse verzamelen geblazen: het werd een memorabele boottocht op de Schelde, de Sint achterna…

 1997 – Bezoek uit Bari
In 1997 waren Brugge en omgeving de bestemming van de zesde Nicolaasroute. Pater Giovanni Distante, rector van de Sint-Nicolaasbasiliek in Bari, bezocht met een groep Sint-Niklaas. Voor de derde keer werd de voetrally Wie zoekt die Sint? georganiseerd. Eregasten van het SNG-banket op de achtste literaire en ludieke Sinterklaasavond waren voorzitter Theo Meert van de Stichting Kunst in Stad en kunstenaar Achiel Pauwels.

 1998 – Sint-Nicolaas in de filatelie
In 1998 volgde de zevende Nicolaasroute een traject in Oost-Vlaanderen. Verder prijkten een reis naar Chevetogne en Saint-Nicolas-de-Port en de vierde editie van Wie zoekt die Sint? op het programma. Nieuw waren de tentoonstelling Sint-Nicolaas in de filatelie te Sint-Niklaas en de uitgave van een filatelistische briefomslag met een Nicolaasafbeelding en -postzegel. De negende literaire en ludieke Sinterklaasavond stond in het teken van (s)internet. De sint moet immers nog een eeuwigheid mee…

 1999 – Op het internet
In 1999 werd op bestuurlijk vlak een belangrijke beslissing genomen, nl. de omvorming van de afdeling SNG-Nederland tot een volwaardige en zelfstandige vereniging vanaf 2000. De “moedervereniging” in Sint-Niklaas zette haar werking verder onder de naam Sint-Nicolaasgenootschap Vlaanderen. In het kader van de achtste Nicolaasroute werden zes kerken in het noordelijk gedeelte van de Westhoek bezocht. Tijdens de Open Monumentendag organiseerde het SNG in Sint-Niklaas een tentoonstelling in de Sint-Nicolaaskerk. Eveneens in Sint-Niklaas werd voor de derde keer de cursus De Goéde Sint georganiseerd. Ter gelegenheid van zijn tienjarig bestaan ging het SNG van start met een eigen webstek op het internet, gaf het een filatelistische briefomslag (met een reproductie van een 17de eeuwse Russische Nicolaasicoon) uit en organiseerde het een ontwerpwedstrijd voor een nieuw verenigingslogo. De voetrally Wie zoekt die Sint? vond voor de vijfde maal plaats. Het SNG zette in Sint-Niklaas de tentoonstelling Sint-Nicolaas in de beeldende kunst op het getouw en verleende zijn medewerking aan de tentoonstelling Sinterklaas kapoentje in Sint-Truiden. De tiende literaire en ludieke Sinterklaasavond – met o.m. een spelletje “Wie van de drie… is de echte Sinterklaas” – sloot het jubileumjaar af.

 2000 – Sint in de Stad
De Gemeentelijke Kleuterschool van Houthalen verzamelde 53.333 handtekeningen voor een Sperperiode kinderfeesten en overhandigde die samen met het SNG in Brussel aan de federale ministers van economische zaken en volksgezondheid. Tijdens de negende Nicolaasroute werden de prachtige retabels in Frans-Vlaanderen bewonderd. In Sint-Niklaas organiseerde het SNG de zesde editie van Wie zoekt die Sint? Op 29 november vond er ook de actie Pak de Kerstman plaats: een te vroege Kerstman werd in het kader van het snelrecht veroordeeld tot het poetsen van kinderschoenen. Nog in Sint-Niklaas hielden de Federatie voor Volkskunde in Vlaanderen en het SNG een symposium over sinterklaasgebruiken in Vlaanderen en Nederland. De elfde literaire en ludieke Sinterklaasavond, was vooral muzikaal getint. Ter gelegenheid van de millenniumwissel werd de brochure Sint in de Stad van Lieven Dehandschutter gepubliceerd over de nicolaiana in de Sint-Niklase stadskern.

 2001 – Klaaspad
In de lente en de sinterklaasperiode reisde het SNG naar Canterbury en Kent. De tiende Nicolaasroute speelde zich af in Mechelen en omgeving. In de zomer en de herfst werd in Sint-Niklaas het Klaaspad verkend. Voor de zevende maal vond de zoekwedstrijd voor kinderen Wie zoekt die Sint? plaats. De twaalfde literaire en ludieke Sinterklaasavond werd opgevat als een quiz. In Keulen werd de voorstelling bijgewoond van het boek Faszination Nikolaus, waarvoor o.m. SNG-voorzitter Lieven Dehandschutter een bijdrage leverde.

 2002 – Sint en Sleen
De elfde Nicolaasroute had het Pajottenland als bestemming. Tijdens het pinksterweekend werd deelgenomen aan de plechtigheden in Chevetogne en Saint-Nicolas-de-Port. Het najaar werd in Sint-Niklaas ingezet met de achtste editie Wie zoekt die Sint? Ook werd de Benelux-afdeling van de Motivgruppe Weihnachten ontvangen in de Wase hoofdstad. Verder organiseerde het SNG een iconententoonstelling in Sint-Niklaas en was Marc Sleen de eregast op de dertiende literaire en ludieke Sinterklaasavond.

 2003 – Vlaamse Sinterklaasgemeente van het Jaar
Het jaar 2003 werd overschaduwd door het onverwachte overlijden Raymond Schrijvers, huissint van het genootschap. De twaalfde Nicolaasroute bracht het SNG naar Brabant. Ter gelegenheid van de voorverkoop van de nieuwe Belgische sinterklaaspostzegel (ontworpen door Leo Fabri) in Sint-Niklaas, gaf het SNG een filatelistische briefomslag uit met een houtsnede van Gerard Gaudaen. In Sint-Niklaas zette het SNG voor de vierde keer de cursus De Goéde Sint op het getouw. Edegem werd uitgeroepen tot eerste Vlaamse Sinterklaasgemeente van het Jaar omwille van de organisatie van een sinterklaasstoet, geïnspireerd door het boek Op bezoek bij Sinterklaas van Marko Heijl en Ward Nijs. In Sint-Niklaas kreeg de negende zoektocht Wie zoekt die Sint? zijn beslag. In Amsterdam werd de Sinterklaasintocht bijgewoond. In Sint-Niklaas organiseerde het SNG de tentoonstelling Op bezoek bij Sinterklaas met werk van Ward Nijs. Het jaar werd afgesloten met de veertiende literaire en ludieke Sinterklaasavond.

 2004 – Het Huis van de Sint
Gent werd verkend tijdens de dertiende Nicolaasroute. In Aken (Burtscheid) bewonderde het SNG de eeuwenoude Byzantijnse Nicolaasicoon. De tiende editie van Wie zoekt die Sint? liet andermaal honderden kinderen de sint in het straatbeeld van Sint-Niklaas ontdekken. Samen met het stadsbestuur van Sint-Niklaas werd in de Stationsstraat het Huis van de Sint ingericht. In drie weken tijd kreeg het ruim 10.000 bezoekers over de vloer. Omwille van een gelijkaardig initiatief werd Sint-Truiden uitgeroepen tot Vlaamse Sinterklaasstad van het Jaar. In Sint-Niklaas werd een delegatie ontvangen uit Sint Nyk (Friesland) en werd de nieuwe pastoor-deken Albert Van De Kerkhove ook als nieuwe erevoorzitter geïnstalleerd. Tijdens de vijftiende literaire en ludieke Sinterklaasavond op de Schelde in Rupelmonde werd ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van het genootschap een jubileumprent (getekend door Leo Fabri) voorgesteld.

2005 –

De 14de Nicolaasroute brengt ons in West-Vlaanderen, waar herinneringen aan de Eerste Wereldoorlog en NicolaÏana elkaar afwisselden. De tweede editie van het Huis van de Sint verpulvert het vorige bezoekersaantal (van 10.000 naar 16.500 bezoekers), hiervoor wordt het aantal te bezoeken kamers uitgebreid. Ook is er dit jaar weer een cursus “De goéde Sint”. De zoektocht is aan zijn elfde editie toe.
Het SNG zorgt dit jaar ook voor gegidste stadswandelingen rond Sint in het stadsbeeld (in samenwerking met de Stad Sint-Niklaas). En de vereniging wint de Cultuurprijs van de stad Sint-Niklaas.
In november 2005 krijgt de stad Sint-Niklaas de titel Vlaamse Sinterklaasstad.
De Ludieke en Literaire Sinterklaasavond vindt plaats in het Huis van de Sint.

2006 –

Het Huis van de Sint rondt de kaap van de 20.000 bezoekers in 2006 Een delegatie van het bestuur bezoekt de intrede van de Sint in Damme, dit jaar de Vlaamse Sinterklaasstad. De vijftiende editie van de Nicolaasroute voert ons naar Antwerpen.
Dit jaar wordt ook het concept van de Dag van de Sint (in samenwerking met het stadsbestuur van Sint-Niklaas) volledig herdacht.
Het SNG organiseert een Sinterklaaswandeling in en rond de dekenale Sint-Nicolaaskerk en de dekenij.
De Ludieke en Literaire Sinterklaasavond brengt de bezoekers met de trein naar een onbekende locatie (die achteraf Belsele bleek te zijn).

2007 –

De Nicolaasroute bracht ons in Brussel. Ook wordt er opnieuw een cursus ingericht.
In 2007 klokte het Huis van de Sint af op net geen 21.000 bezoekers. De Dag van de Sint op 18 november begon met een aankomst in het station van Sint-Niklaas en een doortocht door de Stationsstraat.
Na, Edegem, Sint-Truiden, Sint-Niklaas en Damme werd dit jaar Leuven als Sinterklaasstad tot Vlaanderen uitgeroepen.
Op de Ludieke en Literaire Sinterklaasavond werden de normontwerpen voor Sinterklazen scherp gesteld en maakten we kennis met de Pépé van Zwarte Pé.

2008 – Bij de Sint op bezoek

In mei 2008 brengt een delegatie van het Sint-Nicolaasgenootschap een bezoek aan het Italiaanse Bari, waar de beenderen van de Heilige Nicolaas bewaard worden in de crypte van de kathedraal. Nog geen week later verkent de Nicolaasroute Brugge. Het Huis van de Sint trekt bijna 25.000 bezoekers.

2009 – 20 jaar SNG Vlaanderen

2009 bracht weer een cursus, een Huis van de Sint dat weer bezoekersrecords bracht, een zoektocht. Maar dit jaar mochten de Sinterklaas- en Sint-Maartengebruiken opgenomen worden in de inventaris van Immaterieel Cultureel Erfgoed in Vlaanderen, dit gebeurt met een colloquium rond Geversheiligen in Vlaanderen in kasteel Walburg in Sint-Niklaas.
In oktober bezoekt de vereniging de tentoonstelling “Sint-Nicolaas op bezoek” in het Catherijnenconvent in Utrecht.
Een heel belangrijke mededeling op de Ludieke en Literaire Sinterklaasavond: Tor Van Peteghem geeft de staf (en de handschoenen) als Huis-Sint van het Sint-Nicolaas Genootschap door aan zijn zoon Steven. Ter gelegenheid van de 20ste verjaardag verschijnen de Tijdingen vanaf dan met een voor- en achterflap in kleur.

2010 - -Een bereisd jaar

In 2010 groeide het aantal bezoekers aan het Huis van de Sint tot 27.000, de zoektocht werd door vele schoolklassen en gezinnen gedaan en de prijsuitreiking was een groot succes.
Behalve de gekende activiteiten (met een Nicolaasroute in Oost-Vlaanderen), bezochten de bestuursleden ook Saint-Nicolas-du-Port in Frankrijk en Chevetogne.

2011 – Honderdvijftigduizendste bezoeker in het Huis van de Sint

De Nicolaasroute voert het Genootschap dit jaar naar Limburg.
In oktober organiseerde het Sint-Nicolaasgenootschap opnieuw een nascholingscursus voor Hulpsinten en Pieten met deze keer wel 15 deelnemers. De belangstelling voor het Huis van de Sint bleef groeien met bijna 30 000 bezoekers en waaronder de honderdvijftigduizendste bezoeker die met veel luister werd ontvangen.
Opnieuw was er een editie van de zoektocht met daarbij horende prijsuitreiking.
Om dit werkjaar af te sluiten mocht Sinterklaas namens het Sint-Nicolaasgenootschap in opdracht van het stadsbestuur van Sint-Niklaas het Sinterklaasvuurwerk op de Grote Markt afsteken en eindigden we met de Ludieke en Literaire Sinterklaasavond in Nieuwkerken met woordkunst van Bram Noens en een optreden van de Peatles.

2012 – Sint Nicolaas aan de IJzer

De Nicolaasroute 2012 leidde een omvangrijke groep van 25 deelnemers naar de Noordzee en de IJzervlakte, met een korte doortocht door Frans-Vlaanderen. In het najaar was er opnieuw een succesvolle editie van het Huis van de Sint (in samenwerking met het stadsbestuur van Sint-Niklaas): ruim 33 500 bezoekers. Ook de zoektocht werd voor de zeventiende keer georganiseerd. Het Genootschap verleende zijn medewerking aan de Dag van de Sint op zondag 18 november en sloot zijn jaarwerking af met de tweeëntwintigste Ludieke en Literaire Sinterklaasavond op woensdag 5 december.

2013 – Op bezoek in Bari

2013 werd voor het SNG een speciaal jaar. Door de verkiezing van voorzitter Lieven Dehandschutter tot burgemeester van de stad Sint-Niklaas in 2012 werd hij opgenomen in de lijst van erevoorzitters en kreeg het Genootschap met Geert Vandenhende een nieuwe voorzitter.
Het Genootschap bleef echter op zijn vertrouwde koers varen, met alweer een editie van de zoektocht Wie zoekt die Sint, een nieuwe editie van het Huis van de Sint (37 000 bezoekers) en een cursus “de Goéde Sint”. De medewerking aan de Dag van de Sint (in 2013 op zondag 17 november) en de Ludieke en Literaire Sinterklaasavond mochten ook dit jaar niet ontbreken.
Toch zocht de vereniging in 2013 ook andere horizonten op: In april bezocht men Gent op zoek naar NicolaÏana, en nog geen twee weken later bezocht een delegatie van het Genootschap Bari voor de feesten van de Translatio.
In het Huis van de Sint werd op 23 november het Pact der Gevers plechtig hernieuwd door Sinterklaas, Sint-Maarten en de Kerstman.

2014 – Een zilveren jubileum

In 2014 blaast het SNG Vlaanderen 25 kaarsjes uit, wat uiteraard gepaard gaat met een feestjaar. Naast de elfde editie van het Huis van de Sint (met 37 000 bezoekers waaronder de 250.000ste), de twintigste voetrally Wie zoekt die Sint (voor kinderen en ouders), is er dit jaar ook een zoektocht (Oh, kom maar eens zoeken,…) voor volwassenen, is de Ludieke en Literaire Sinterklaasavond aangevuld met een feestelijk buffet en is er een plechtige academische zitting op Sinterklaasdag op het Stadhuis van Sint-Niklaas. Bij die gelegenheid worden het jubileumboek en de banier van het Genootschap boven de doopvont gehouden.

2015 – Orde van de Wase Raap

In 2015 mocht het Sint-Nicolaasgenootschap een nieuwe erevoorzitter aan zijn lijst toevoegen: De nieuwe deken van Sint-Niklaas, Raf Vermeulen. En wordt de vereniging onderscheiden met het ereteken van de Orde van de Wase Raap wegens de vernieuwende toeristische initiatieven die het aan de dag legt met een blijvende uitstraling voor het Land van Waas.
De jaarlijks terugkerende initiatieven kennen hun gewone beloop (Huis van de Sint- 36 000bezoekers, Wie zoekt die Sint, Dag van de Sint) en worden sinds dit jaar ook uitgebreid met de ondersteuning aan een nieuw initiatief ter promotie van de Winterkermis in samenwerking met het stadsbestuur: “Met Piet naar de kermis”. Buitenlandse gasten uit Saint-Nicolas-ad-Wade worden rondgeleid en op de Ludieke en Literaire Sinterklaasavond spelen Los Mandarinos de San Nicolas onder de titel “Sinterklaas vertelD” met een ode aan Toon Hermans.
Vanaf dit jaar mag het SNG zich officieel Sint-Nicolaasgenootschap Vlaanderen vzw noemen.

2016 – Start van het jubileumjaar voor de stad Sint-Niklaas

In 2016 zorgde de bemiddeling van het SNG voor de schenking van een uniek schilderij van Andreas Bosteels aan de stad Sint-Niklaas. Het schilderij is vanaf dan een unieke meerwaarde in het Huis van de Sint (ruim 38 000 bezoekers).
Ook dit jaar is er een cursus “De Goéde Sint” ingepland.
De opstart van de festiviteiten rond 800 jaar stad Sint-Niklaas begon met de inwijding van de mobiele 800-jaar-kapel in de dekenale Sint-Nicolaaskerk op het gelijknamige plein.
Op de dag van Sinterklaasavond nemen we helaas ook afscheid van Jean-Pierre Vandervreken, gedreven bestuurslid en bezieler van het Huis van de Sint. Hierdoor verliep de Ludieke en Literaire Sinterklaasavond toch anders dan anders.

2017 – 800 jaar Sint-Niklaas, thuisstad van SNG Vlaanderen

Ook het Genootschap maakt onlosmakelijk deel uit van de vieringen rond 800 jaar Sint-Niklaas (daar hoort ook een bezoek aan de tentoonstelling “Zijde gij ook van Sinnekloas”). En daarom wordt de Nicolaasroute dit jaar in eigen stad gedaan op 5 mei. Een uitzonderlijk grote groep belangstellenden (ook van het SNG Nederland) volgt geïnteresseerd deze uitstap, het SNG Nederland deed de uitstap nog eens over met de eigen leden in augustus.
De gebruikelijke initiatieven blijven verder lopen, maar er wordt ook een hernieuwde versie van “Iconografie van de Sint in de stad” voorgesteld. Een boek van Lieven Dehandschutter, Luc Vermeulen en Jos Daems. En ook het Sint-spel, een klassiek paardjesspel (uiteraard met schimmeltjes) gesitueerd in de Stad van de Sint met illustraties van Ward Nys zag het levenslicht.
Een grote visuele vooruitgang is ook dat de Tijdingen van het Sint-Nicolaasgenootschap vanaf dit jaar volledig in kleur worden uitgegeven.

2018 – SNG herdenkt 100 jaar WOI

In 2018 wordt opnieuw een cursus georganiseerd, een Huis van de Sint (35 500 bezoekers), een zoektocht. Dit jaar valt de Dag van de Sint uitzonderlijk op een woensdag, waardoor de organisatie iets complexer wordt, maar in samenwerking met de stadsdiensten valt alles in de plooi.
De Ludieke en Literaire Sinterklaasavond in Kasteel Walburg staat in het teken van de herdenking van 100 jaar WOI. Net als de boekvoorstelling eerder in de Sinterklaasperiode “Sinterklaas in de Groote Oorlog”.

2019 – 30 jaar SNG Vlaanderen – een parelen editie

Bij de viering van de dertigste verjaardag van het Genootschap werd gekozen om niet opnieuw een boek uit te geven, maar het documentatiebestand alvast digitaal te ontsluiten via de webstek. Dit als signaal naar het stadsbestuur dat ook de fysieke ontsluiting van een dergelijke bron van immaterieel erfgoed een enorme meerwaarde zou betekenen.
De Nicolaasroute leidde naar Kortrijk.
Het Huis van de Sint ontving dit jaar zijn 500.000ste bezoeker tussen de bijna 36 000 bezoekers en de zoektocht vierde zijn vijfentwintigste verjaardag.
De Ludieke en Literaire Sinterklaasavond met pianomuziek en een optreden van Los Mandarinos ging gepaard met een feestdiner in Hotel Serwir te Sint-Niklaas.

2020 – Voor alle verenigingen een CoVid-editie

Ook het Genootschap moet dit jaar zijn activiteiten noodgedwongen op een andere manier organiseren. Toch valt het SNG niet stil. Met een digitale editie van het Huis van de Sint (rondleidingen, filmpjes en een zeer uitgebreid digitaal didactisch pakket) worden bijna een half miljoen mensen bereikt. De zesentwintigste editie van de Wie zoekt die Sint-zoektocht is een enorm succes.
Vergaderingen gaan digitaal door, maar blijven wel doorgaan. In 2020 zelfs met een nieuwe secretaris: Greet Maes neemt de fakkel over van Raf Rumes.
De werking wordt door geen virus gestopt. De Sint gaat viraal.