lidwordenlid worden

activiteitenActiviteiten

 

Tijdingen

 

ritaDocumentatiebestand

 

Nicolaas' jeugd en kindertijd

Nicolaas' jeugd en kindertijd

Onmiddellijk na zijn geboorte ontpopte Nicolaas zich als een bijzondere jongen. Hij gedroeg zich onalledaags. Zo vastte hij al als baby, ging hij als puber liever naar de kerk dan naar de kroeg, en verlangde hij er als jongeman naar om aan liefdadigheid te doen.

Nicolaus civis Paterae urbis ex divitibus et sanctis parentibus originem duxit. Pater eius Epiphanes, mater vero Iohanna dicta est. Quem cum primaevo iuventutis suae flore parentes genuissent, deinceps caelibem vitam duxerunt. Hic prima die, dum balnearetur, erectus stetit in pelvi. Insuper quarta et sexta feria tantum semel sugebat ubera. Factus autem iuvenis aliorum devitans lascivias ecclesiarum potius terebat limina et, quidquid ibi de sacra scriptura intellegere poterat, memoriter retinebat. Parentibus vero suis defunctis cogitare coepit, qualiter tantam divitiarum copiam non ad laudem humanam, sed ad Dei gloriam dispensaret.

Nicolaas, geboren en getogen in de stad Patara, was de zoon van rijke en vrome ouders. Zijn vader heette Epiphanes, zijn moe­der Johanna. Vanaf het moment dat zijn ouders hem - in de bloei van hun jeugd - ter wereld hadden gebracht, l­eefden ze in onthouding. Al op de eerste dag stond hij, toen ze hem in bad deden, rechtop in de kuip. Bovendien wilde hij op woensdag en vrijdag slechts éénmaal aan de borst.

Als jongeman hield hij zich ver van het losbandige leven dat zijn leeftijdgenoten leidden, en gaf er de voorkeur aan om kerken te bezoekn. Alles wat hij daar maar te weten kon komen van de Heili­ge Schrift kon be­grijpen, nam hij goed in zich op. Na de dood van zijn ouders be­gon hij erover na te den­ken hoe hij zo'n enorm vermogen zou kunnen besteden, en dan niet tot lof van de men­sen, maar ter ere van God. 

Nicolaas weigert de borst - 12de eeuw